MILJÖ & KVALITÉ

KVALITÉ – ETT NYCKELORD

I Scandinavien är A-plast AB sedan många år tillbaka marknadsledade inom tillverkning av barnsäkerhet.
I denna bransch handlar allt om just kvalité, något som signifikant med hela vår verksamhet.

Tre avvikelser på ett verksamhetsår, det säger en hel del. Oavsett om det handlar om formsprutning, extrudering eller någon form av vidareförädling så är rätt kvalité alltid den högst prioriterade frågan hos oss. 

När vi för snart tjugo år sedan tog fram vårt eget varumärke, A-safety, så hade vi en tydlig målsättning. A-safety ska betyda Svensktillverkad kvalité. Detta är något som sedan dess genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är certifierade enligt kvalitetsstandard SS-EN-ISO 9001 och även miljöcertifierade enligt SS-EN-IS0 14001.

 

Miljöpolicy

A-PLAST AB:s tillverkning, köpta och levererade produkter och tjänster, skall påverka inre och yttre miljö på minsta möjliga sätt med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall planera för att förebygga föroreningar och ständigt minska vår miljöpåverkan med hänsyn till uppsatta miljömål. Som minimikrav gäller att alltid uppfylla de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet.

Alla som arbetar hos oss, eller för oss, skall arbeta med ständig förbättring och vara medvetna om de krav som ställs på dem och de miljömål vi har satt upp.

Älghult i oktober 2013

Alexander Blad, VD