Montering

Du kan trygt overlate hele produksjonskjeden av ditt produkt til oss. Vi monterer, pakker, tampongtrykker, ultralydsveiser og håndterer innkjøpslogestikken, alt i henhold til dine ønsker. Mange kunder har valgt å få sine produkter ferdig forbrukerpakket hos oss for å spare håndtering og kostnader.

Vi tilbyr selvfølgelig en helhetsløsning med formstøping, montering, forpakning, lagerhold og utsending til deg eller direkte til sluttkunde.