MILJØ OG KVALITET

KVALITET – VÅRT NØKKELORD

I mange år har A-Plast vært markedsledende innenfor produksjon av sikringsprodukter for barn i Skandinavia. I denne bransjen handler alt om kvalitet og det gjør seg gjeldende i hele vår organisasjon.

Tre avvik gjennom et helt år, sier en hel del. Enten det handler om formsprøyting, ekstrudering eller noen form for videreforedling, er alltid riktig kvalitet høyeste prioritet hos oss.

Da vi for snart 20 år siden startet vårt eget varemerke A-Safety, hadde vi en tydelig målsetning: A-Safety skal være ensbetydende med Svenskprodusert kvalitet. Dette er noe, som siden den gang, har gjennomsyret hele vår organisasjon. Vi er ISO-sertifisert i henhold til kvalitetsstandard SS-EN-ISO 9001 og miljøstandard SS-EN-IS0 14001.

MILJØPOLICY

A-PLAST’s produksjon, kjøpte og leverte produkter og tjenester, skal påvirke det indre og ytre miljø så lite som mulig med hensyn til hva som er teknisk mulig og økonomisk gjennomførbart.

Vi planlegger for å hindre forurensning og kontinuerlig redusere vår påvirkning på miljøet med hensyn til gjeldende miljømål. Som minstekrav gjelder alltid å oppfylle de lover og bransjekrav som regulerer vår virksomhet.

Alle som arbeider hos oss, eller for oss, skal jobbe med kontinuerlig forbedring og være klar over de krav som stilles til dem og de miljømessige målene vi har satt.

Älghult, oktober 2013

Alexander Blad, VD