Vi finns i följande branscher


To fabrikker, men den samme måten å jobbe på

Produksjon


A-Plast AB skal designe, produsere og levere produkter, komponenter, hele og halvfabrikata av slik kvalitet og leveringssikkerhet til de gjestene som krever avtale med hver enkelt kunde. Produktene må være av en slik kvalitet og kundene våre må føle seg trygge og trygge på vårt selskap. Internt vil vi tilstrebe kontinuerlig forbedring i alle ledd. Alle personer som er aktive i bedriften, uavhengig av oppgave, må bidra med høy bevissthet.