Vår ambisjon Regler for god opptreden Miljø Kvalitet Eier Sponsing/CSR
Om oss

Kvalitet


Vi på A-Plast konstruerar, producerar och levererar produkter, komponenter, hel- och halvfabrikat enligt de krav som avtalats med varje kund. Våra produkter har alltid hög kvalitet och vi är leveranssäkra.

Kunder ska känna trygghet och förtroende för A-Plast. Samtliga anställda hos A-Plast bidrar med gediget kvalitetstänk. Vi är stolta över den låga nivån av intern och extern avvikelse.

Våra kunder ställer höga krav och vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten. En stor del av utbildningsplanen är kvalitet- och förbättringsarbete.

PRINSIPPET OM NULLEFFEKT


A-plast jobber etter prinsippet om nulleffekt:

«Prinsippet om nulleffekt» er en mental holdning om ikke å akseptere feil og stadig å strebe etter et perfekt resultat.
Dette betyr at alle oppdagede eller mistenkte defekter vil kreve en analyse for å sikre at feil aldri vil skje igjen.

Det er menneskelig å gjøre feil, men den menneskelige faktoren må aldri være en unnskyldning for å akseptere noe mindre enn det perfekte.

Vi jobber kontinuerlig for mer pålitelige og effektive måter å forhindre at det oppstår feil. Kun gjennom kontinuerlig forbedring og skritt for skritt, kommer vi nærmere et nullfeilresultat.»

Konstant forbedring

VI ER ALLTID PÅ JAKT ETTER NY KUNNSKAP


Vi jobber aktivt med ulike former for ferdighetsutvikling, utdanning og kunnskap er en av hjørnesteinene i suksessen!

Våre ansatte er vår viktigste ressurs.