Barnsäkerhet Bygg/möbler Industri El/Telekom Väg Medicin Fordon Infrastruktur Vatten/Vvs A-Liner Ledningsförnyelse Tryckrör
Branscher

Infrastruktur


A-Plast tillverkar mängder med produkter till europeisk infrastruktur. Det är i första hand legoproduktion och en serie med egna produkter som utvecklats under åren. Vi levererar produkter till vindkraftsparker och solcellsanläggningar. På senare år har vi nått stor framgång inom batterisystem och elprodukter. 

Låt oss tänka nytt. Vill du utveckla ditt befintligt system eller produkt? Vi hjälper dig! Vi tar ofta till oss uppdrag där vi gör en produkt mer klimatsmart. Detta kan ske genom viktreducering samt materialreducering. Man kan helt enkelt byta ut ett material till biomaterial eller återvunnet. Våra duktiga konstruktörer ser möjligheter där andra ser problem. 

I Sverige finns kunderna inom banverket och trafikverket. Vi är även stora aktörer inom infrastruktursatsningar som PEAB och NCC.  Söker du produkter till väg? Vi är nordens största tillverkare av snökäppar och kantstolpar. Läs mer under fliken väg! 

 

Referensföretag