Vår ambition Uppförandekod Miljö Kvalitet Ägare Sponsring/CSR

Uppförandekod


A-plast följer uppmaningen enligt FN:s Global Compact att inom sin inflytandesfär ställa sig bakom och agera utifrån att antal kärnvärden.

Mänskliga rättigheter

-Princip 1:

A-plast skall stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och

-Princip 2:

försäkra sig om att inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbets- och anställningsförhållanden

-Princip 3:

A-plast skall upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,

-Princip 4:

avskaffande av alla former av tvångsarbete,

-Princip 5:

faktiskt avskaffande av barnarbete och

-Princip 6:

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

 Miljö

-Princip 7:

A-plast skall stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,

-Princip 8:

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och

-Princip 9:

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

-Princip 10:

A-plast skall motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.