Vår ambition Uppförandekod Miljö Kvalitet Ägare Sponsring/CSR
Om oss

Miljö


Vi på A-Plast strävar efter att vara en del av ett hållbart samhälle. All el vi köper in kommer från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten. Dessutom jobbar vi endast med miljöcertifierade åkerier.

I vår produktion satsar vi på att öka andelen återvunnet material. Vi förebygger föroreningar i vår produktion och alla medarbetare är medvetna om de högt uppsatta miljömål vi har.

Vi är ISO 14001-certifierade.