Vår ambition Uppförandekod Miljö Kvalitet Ägare Sponsring/CSR
Om oss

Kvalitet


Vi på A-Plast konstruerar/producerar samt levererar produkter, komponenter, hel- och halvfabrikat enligt de krav som avtalats med varje kund. Våra produkter har alltid hög kvalitet och vi är leveranssäkra.

Kunder ska känna trygghet och förtroende för A-Plast. Samtliga anställda hos A-Plast bidrar med gediget kvalitetstänk. Vi är stolta över den låga nivån av intern och extern avvikelse.

Våra kunder ställer höga krav och vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten. En stor del av utbildningsplanen är kvalitet- och förbättringsarbete.

Nollfelsprincipen


A-plast arbetar efter Nollfelsprincipen:

”Nollfelsprincipen” är en mental inställning att inte acceptera fel och att ständigt sträva efter ett perfekt resultat.
Det betyder att varje upptäckt eller misstanke om en defekt kommer att kräva en analys för att säkerställa att brister aldrig kommer att uppträda igen.

Att göra misstag är mänskligt, men den mänskliga faktorn får aldrig bli en ursäkt för att acceptera något mindre än perfekt.

Vi arbetar kontinuerligt för mer tillförlitliga och effektiva sätt att förhindra uppkomsten av brister. Bara genom ständig förbättring och steg-för-steg kommer vi närmare ett nollfelsresultat.”

Ständig förbättring

Vi är alltid på jakt, efter ny kunskap


Vi arbetar aktivt med olika former av kompetensutveckling, utbildning och kunskap. Det är en av grundpelarna till framgång!

Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs.