Vår ambition Uppförandekod Miljö Kvalitet Ägare Sponsring/CSR

Ägare


A-Plast AB, A-Extrusion AB, A-Wip AB (50%), A-Material AB ägs av A-Plast Gruppen.

Koncernen har en målsättning om att omsätta 200 miljoner 2021. 

A-Plast Gruppen AB startades 2013 och ägs av Alexander Blad