Vi finns i följande branscher


Två fabriker, men samma arbetssätt

Tillverkning


A-Plast AB ska konstruera/producera och leverera allt ifrån produkter, komponenter, hel och halvfabrikat av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de uppfyller de krav som avtalats med respektive kund. Produkterna ska vara av sådan kvalitet att våra kunder ska känna trygghet och förtroende för vårt företag. Internt ska vi sträva efter ständig förbättring i alla skeden. Samtliga i företaget verksamma personer, oavsett arbetsuppgift ska bidra med ett högt kvalitetsmedvetande.