Formsprutning och extrudering av plast

Höga krav och snabba leveranser!

Vi är kända för att hitta kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvalitén. Vi kan det som ska tillhöra en bra plastproduktion. Allt från rätt materialval till hög leveransprecision. Därför är vi stolta och anser att A-Plast AB är en komplett plastleverantör inom både formsprutning och extrudering. Idag är vi 60 anställda och omsätter 100 miljoner.

 

Välkommen till oss.