Materialet som kommer hanteras är PE, PP och PVC. Kapaciteten är beräknad till 3500–4000 ton/år,

A-PLAST GRUPPEN STARTAR EGEN PLASTÅTERVINNING I FRÖSEKE


Satsningen ligger helt i linje med vår hållbarhetsstrategi.
Vi kan hantera och återvinna stora mängder rör och därtill A-Plast Gruppens eget produktionsspill, anläggning har en unikt hög automationsgrad, vilket betyder att vi helt automatisk hantera rör upp till 400 diameter till färdigt granulat.

Idag ser vi att flöderna i Sverige inte är helt optimala.  Extremt stora mängder plaströr och profiler går idag till förbränning och där vill vi bidra till en rejäl förbättring, det är bra för både miljön och ekonomin.

Efter 100 år ska vi inte elda upp materialet, vi kan återvinna det! Därefter ska vi tillverka nya rör som sedan kan göra stor nytta i ytterligare 100år, med vår lösning kommer vi kraftigt reducera CO2 avtrycket både i material och transporter.

 

tjanst4 1tjanst2 1

I anläggning har vi också god möjlighet att styra och påverka recepturen, vi kan blanda material från återvinningen med nyvara för att uppnå en viss materialspecifikation eller annan form av kundunik prestanda. Initialt kommer materialen främst användas i mellanskiktet på våra 3 lagers rör.

Materialet som kommer hanteras är PE, PP och PVC. Kapaciteten är beräknad till 3500–4000 ton/år, beroende på materialtyp. Totalt har A-Plast Gruppen 31 extruderlinjer i Sverige, fördelat i 4 olika fabriker.

 
Alexander Blad
Koncernchef
A-Plast Gruppen AB