Ny fabrik för extrudering av rör.

A-Plast Gruppen startar ny fabrik


A-Extrusion AB, dotterbolag till A-Plast koncernen har förvärvat ReCap Modulers AB fastigheter i Fröseke.

De nyförvärvade lokalerna ska nu fräschas upp och byggas om så att de blir ändamålsenliga för företagets produktion av extruderade plaströr.
-Målsättning är vi ska vara i gång direkt efter årsskiftet. Vår förhoppning är att satsningen i den första fasen kommer generera 8 till 10 nya arbetstillfällen, säger Alexander Blad, vd och ägare till A-Plastgruppen.