CSR / Sponsring

A-Plast inleder samarbete med Nybro Vikings.


A-Plast har säsongen 2020-2022 tecknat sponsoravtal med Nybro Vikings.

– Det är viktigt för oss att sprida och stärka vårt varumärke i regionen, då tror vi att Nybro vikingar är ett bra exempel på en sådan kanal. Vi rekryterar i hög takt och då använder vi vikingsmedier till att nå ut till Nybroregionen.